Låt intäkterna växa med Google Ads

grow money
Låt pengarna väsa med Google Ads

Ofta möter jag i början motstånd när jag börjar prata annonsering. Helt förståeligt, annonsering i traditionella medier som RADIO och TV är mycket kostsamt och det är svårt för ett mindre eller medelstort företag att ta det steget utan att det går mäta hur mycket pengar man får tillbaka från annonseringen, ROI(return of investment).

Bestäm konvertering

Vad är en konvertering för dig? Det kan vara så självklart som såld produkt via webshop, det kan vara ett samtal eller ett mail. Vad det än är så ska man kunna mäta det. Inte bara antal utan vad en konvertering är värt. 

Som exempel kan vi ta företaget “Magnus Bygg” som annonserar för att skapa trafik till sidan och att dessa besökare ska bli leads genom att ta kontakt med företaget. Alltså ingen direkt webbförsäljning. Så vi mäter mail och samtal som konverteringar!

Sätt ett värde på konvertering(telefonsamtal)

  1. Företaget Magnus Bygg ska nu ta redan, om det inte redan gjorts, hur många samtal som leder till ny kund. Till exempel så tar man 100 samtal och ser hur många av dessa samtal som blir kund, i detta fallet kan vi säga 10 st.
  2. Nästa steg är att sätta ett generellt värde på varje ny kund. Vi kan säga att Magnus Bygg haft 100 kunder som i snitt genererat 4 miljoner i intäkt. Vi delar 4 milj på dessa 100 kunder: 4 000 000 kr / 100 kunder = 40 000 kr. Alltså är 1 ny kund värd 40 000kr.
  3. Kommer ni ihåg att 10 av 100 samtal blev kund?! Alltså 10% av samtalen blir en kund som i snitt är värd 40 000 kr. 10% av 40 000 kr är 4000kr: 40000*0,1=4000kr. Där har vi värdet av ett samtal. Då kan vi skriva in det in algoritmen och kontra det värdet med antal klick på annons.
  4. Säg att kostnaden för annonseringen är 1500kr i månaden. Det ger ca 8 nya samtal med kunder i månaden, vilket kan vara lågt. Det är ändå samtal som i snitt är värda 32000kr. 32000kr minus 1500kr = 30500kr.

I fallet ovan så går Magnus Bygg plus 30500kr från deras annonsering på Google. Denna uträkning är mycket enkelt formulerad och ska helst göras mycket mer noggrann men nu förstår ni konceptet.

Och JA det går att följa upp samtal från dem som sett annons, det är inte Magi.

webcam-omnicom

Magnus Andersson

OMNICOM.se