Sökmotoroptimering – vad är SEO?

seo

Sökmotoroptimering (SEO) kommer från engelskans Search Engine Optimization omfattar olika metoder som används för att optimera din webbplats. Syftet är att bli sökmotorvänlig och synas högt upp i sökresultatet. Bra utförd ökar det dina chanser att placeras högt i Google sökningar, därmed får du mer besökare till din webbplats.

Av de sökmotorer som finns hade Google en särställning under 2018 med 64,8% av sökningarna. På andra plats kommer Google images med 21,8% följt av Youtube (som också ägs av Google) 3,6%. Därefter kommer konkurrenterna Yahoo 2,4%, Bing 2,4%, Amazon 2,3%, Facebook 1,5% . Google Maps står för 1,2% av marknaden. Google jobbar aktivt med att användarna ska vara kvar på sökresultatet och de har tagit över mer och mer av sökresultatet.

SEO-tips: Förbättra din webbplats

Vad behöver du veta – så här kommer du högre upp i Googles sökresultat!
Sökmotorernas krav på kvalitet ökar hela tiden och det ställer krav på den som jobbar med webbplatsen. Det är många aspekter av en besökares upplevelser på sidan som man måste tas hänsyn till. Det finns i princip fem sätt att förbättra den organiska sökningen det vill säga positionerna på Google. Ofta kommer du långt med att bygga bra och läsvärt innehåll.

  • Sökordsanalys tar fram de mest relevanta söktermerna och räkna hur många sökningar sökordet har på Google.se och mot den svenska marknaden. Läs mer om nyckelordsanalys
  • Sidoptimering handlar om uppbyggnaden av sidan. Det är saker som navigering, sidornas rubriker, hierarki och kvaliteten på texten.
  • Länkarstrategi är det arbete som görs för att få externa länkar till sin sida. Länkar är avgörande för hur bra du lyckas. 
  • Webbplatsoptimering: Vid Webbplatsoptimering ser man på helheten på sajten.
  • Infrastruktur: Hur sajten är tekniskt uppbyggd och hur Google och andra sökmotorer indexerar sajten. 

Att gå igenom titlar och se till att sidorna är bra skrivna bör man göra internt eftersom det är enkelt och något som fortlöpande behöver filas på. Om du kör WordPress kan du installera pluginet Yost for SEO vilket hjälper i arbetet.

Checklista – saker att komma ihågseo

  • Inventera produkter och tjänsteutbud för att analysera fram viktiga sökord och sökordsfraser.
  • Analys av antal sökningar och sökbeteende för din webbplats.
  • Kolla med supportfunktionen vilka som är de vanligaste återkommande frågorna
  • Identifiering av longtail sökningar och sökfraser som maximerar trafikens olika matchningskombinationer av sökorden.
  • Analys av målgruppens sökbeteende utifrån ett marketing perspektiv.

Rankingfaktorer som hjälper dig nå högt i sökmotorer